Grunty

Grunt Tg

Grunt Tg

Bezbarwny grunt akrylowo-winylowy. Przeznaczony na wszystkie podłoża budowlane. Stosowany do gruntowania powierzchni chłonnych i. porowatych wewnątrz i na zewnątrz. Ma szerokie zastosowanie w budownictwie ze względu na wysoką jakość. Przez ilość aplikowanych warstw możemy regulować chłonność podłoża, doskonały do tynków gipsowych, wapiennych, słabych farb, płytek oraz gładzi. Poprzez niską cząsteczkę grunt penetrujący ma zdolność do przenikania przez farby elewacyjne i wiązanie ich z podłożem.

Zobacz również